google-site-verification=RTh_bydlSBUUMS0ircyMn0Nw16pSsrdkppsv7Dvb_Ks
top of page

שיחה משמעותית בין מחנך לתלמיד ככלי לקידום הwell-being –

Updated: Aug 31, 2023
"כדי לשנות אדם, יש לשנות את המודעות שלו כלפי עצמו." (מאסלו)

"אנחנו יודעים מה אנחנו, אך לא מה היינו יכולים להיות." (שייקספיר)


כל אחד רוצה להצליח בלימודים ובכל תחום שבו בחר לעסוק, שיהיה לו טוב חברתית בכיתה, וטוב עם עצמו ועם משפחתו. יחד עם זאת תלמידים רבים חווים קשיים כאלה ואחרים, שלהם השפעה ישירה על מצב השלומות well-being))שלהם. אנו שואפים לקדם את הרווחה הרגשית של תלמידינו, שהיא תנאי הכרחי לצמיחה ולהגשמת יכולתם בלימודים ומבחינה חברתית.

כל שינוי הינו דבר לא קל (מי כמונו יודע...) אך עם זאת אפשרי. כדי ליצור שינוי, יש צורך להיות במצב של חוסר שביעות רצון ממשהו, ואז לגייס כוחות ואנרגיה ליצירת השינוי המבוקש. השיחה האישית היא אחד הכלים המשמעותיים ליצירת התחלה של שינוי, לתקווה. בשיחה המחנך שואל מתוך התעניינות אמיתית, אוסף מידע, מכיר לעומק ועושה חיפוש משותף של מענים שעשויים לסייע לתלמיד. בעשותו כך הוא מקדם את רווחתו הרגשית של התלמיד. חשוב שהשיחה תהיה משמעותית, ותעורר רצון להביט קדימה, לתכנן, לחשוב איך הייתי רוצה לראות את עצמי, להאמין בכוחותיי. כל אלה יכולים להתרחש כשיש אימפתיה לקשיים. כשיוצאים מתוך הנחה שהתלמיד לא עושה את הדברים בכוונה אלא מתמודד עם קשיים. לא תמיד ניתן להגיע לפתרונות מידיים לקשיים. חשיבות השיחה היא גם בעצם קיומה. להקשבה כוח מרפא, היא מסייעת לתלמיד לחשוב על הדברים החשובים לו, ולראות אותם באור חדש. כשהשיחה מעבירה מסר של תמיכה, איכפתיות ורצון לסייע היא מתחילה ליצור קשר של אמון וביטחון בין המחנך לתלמיד, וקשר זה יכול לסייע בידו לגייס כוחות התמודדות. חשוב שיהיו בשיחה מסרים חיוביים ומעודדים, כמו: אני רואה את המאמץ שאתה עושה...אני מאמין בך, אתה מוכשר ב..., אני רואה שאת/ה רוצה מאוד להצליח, זה אפשרי. אפשר להתחיל בצעדים קטנים... נוכל לדבר ביחד עם...(למשל לעזור בתיווך לשיחה עם אחד ממורי הכיתה שהתלמיד יבחר).

כדאי להימנע בעיקר מהאשמות: אתה מאחר...אתה לא מכין ש.ב....לא מתכונן...(הן יוצרות התנגדות ואטימות להמשך השיח).

משאלות "למה"? – שיש מאחוריהן טענה והאשמה: "למה לא הגעת בזמן"? "למה לא למדת למבחן"? (הן יוצרות התכנסות פנימה, ותחושה שהדובר נגדך). אפשר במקום זאת לפתוח בשאלה: איך אתה מרגיש? פעמים רבות תלמידים כנים, ואומרים בעצמם שאינם מרוצים מהמצב הקיים (אם יש צורך בשינוי בתחום הזה, ואם לא, זה יעלה בהמשך השיחה, שכן השיחה עצמה עוסקת בתחומים רחבים יותר מהלמידה בכיתה).

לפניכם פרוסים מספר כיוונים אפשריים לשיחות משמעותיות שיכולות להתפתח בין המחנך לתלמיד (בקבצים המצורפים). חשוב תמיד להתחיל בחיובי, ולסיים בכוחות, בתקווה , במבט קדימה.
מאגר שאלות לשיחות חתך עם תלמידים - 3
.pdf
Download PDF • 274KB

כיוונים אפשריים לשיחה משמעותית
.pdf
Download PDF • 123KB
10 views0 comments

Comments


bottom of page