google-site-verification=RTh_bydlSBUUMS0ircyMn0Nw16pSsrdkppsv7Dvb_Ks
top of page

3 צעדים לאושר

היי. אנחנו ממש רגע לפני תחילת המסע, שבו ניפגש עם השאלות המשמעותיות:

מהו האושר עבורי?

מהם מקורות הכוח פנימי שלי?

מהם הדברים שיכולים לגרום לי להיות אדם השלם עם עצמו?

המסע הוא בן שלושה צעדים. כל אחד מהם מאפשר מבט מכיוון אחר על תחושת האושר:

תמונות ודימויים -

בעולם האינטואיציה והרגש.

 

ציטוטים ותפישות עולם -

בעולם ההגות והמחשבה.

צירוף המרכיבים האישי לאושר -

בעולם של תובנות.

בפעילות אישית - 

  • ערכת הקלפים: 3 צעדים לאושר, הינה התנסות המעוררת שיח פנימי מעצים הפותח אפשרויות התחברות למקורות הכוח הפנימי.
     

בפעילות חברתית - 

  • חוויה מיוחדת במפגש נעים ומעניין עם בן/בת הזוג - כשרוצים לשבור את השגרה.

  • עם בני משפחה ועם חברים/חברות - כשמבקשים מפגש עם תוכן מיוחד.

  • עם חברי הצוות וקבוצות שונות - כשמבקשים להכיר, לגבש ולייצר פעילות עם אוירה נעימה, חיובית ומחזקת, כזו שמשאירה מקום למחשבה גם אחרי שהפעילות הסתיימה.

                            

הנתיב האינטואיטיבי-רגשי.

התנסות באמצעות תמונות.

צעד זה מאפשר מבט על מרכיבי האושר מהכיוון  האינטואיטיבי-רגשי והלא רציונאלי – באמצעות תמונות.
זהו הצעד הפותח. הוא פונה לאינטואיציה, אותה תחושת בטן שיש לנו לגבי עצמנו: מה קרוב אלינו ומדבר אלינו, ומה פחות... זהו חלק רגשי, לא מודע, שפעמים רבות חבוי מעינינו. הוא נוגע גם בזיכרונות, במחשבות ובאירועים שהיינו חלק מהם וחרטו את רשמיהם בנו בכל הנוגע לתחושות האושר שלנו. כאן התחושות הטובות שלנו מובילות אותנו, והן במרכז תשומת ליבנו.

                               

הנתיב המחשבתי-הגותי.

התנסות באמצעות תפישות עולם וציטוטים.

הצעד השני פונה לנתיב המחשבתי-הגותי. קלפי הציטוטים פותחים דלת להיכרות עם תפישות עולם שונות של הוגים בנושא האושר.  אנו מתוודעים לדעותיהם ולמשמעויותיהם עבורנו, ובוחנים תפישות עולם אלו באמצעות שיח, שנוגע במחשבות מחזקות על אושר מכיוונים לא צפויים.

הנתיב הבודק והבוחן.

התנסות באמצעות קלפי שאלות המאפשרות העמקה ודיוק במציאת מקורות הכוח הפנימי שלנו. בצעד זה נחזק את התובנות שעלו בכלל התהליך.

רומן פילוסופי אודות זוג המתמודד ולומד איך להיות מאושר, ספר בנושא האושר

קלפי מודעות ושיח: 3 צעדים לאושר - להיכרות עם המסע הייחודי שלך לאושר:  צעד 1- תמונות ודימויים: אינטואיציה ורגש. צעד 2- ציטוטים ותפישות-עולם: הגות ומחשבה. צעד 3- צירוף המרכיבים האישי לאושר. למפגש חברתי נעים ומעניין – בזוג, בין חברים, במעגלי נשים, או בקבוצות שונות. קלפים טיפוליים איך להיות מאושר

 אומלל בגן עדן, איך להיות מאושר, 3 צעדים לאושר, קלפי מודעות, קלפים לשיחה 

bottom of page